mượn tiền

tin tức về mượn tiền mới nhất

Gần Tết khó đòi được tiền nợicon
Hồi âm04/01/20210

Gần Tết khó đòi được tiền nợ

Tôi cho một người quen mượn số tiền 17 triệu đồng (có tin nhắn trên Facebook, sao kê của ngân hàng). Giờ gần Tết có việc, tôi tìm đòi thì họ trốn tránh không chịu trả. Xin hỏi tôi có kiện đòi được không?