năm 2016 dài hơn

tin tức về năm 2016 dài hơn mới nhất

Phút cuối cùng của năm 2016 sẽ có 61 giâyicon

Phút cuối cùng của năm 2016 sẽ có 61 giây

Năm 2016 với đầy biến động chính trị và các rủi ro chung sẽ được bổ sung thêm 1 giây đặc biệt để bù cho việc trái đất quay chậm.