Nam Group

Cập nhập tin tức Nam Group

Phát hiện công trình không phù hợp về chức năng sử dụng đất và tầng cao công trình, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận không thực hiện cấp giấy phép xây dựng, dừng việc thi công xây dựng công trình để xác định quy mô, chức năng sử dụng đất.