năng suất cao

tin tức về năng suất cao mới nhất

Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ đồngicon

Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ đồng

Năm 2018, Đường Quảng Ngãi vững bước tăng trưởng với doanh thu 8.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 23% đạt 1.405 tỷ đồng. Thừa thắng xông lên, công ty đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu năm 2019 là 8.400 tỉ đồng.