natex

Cập nhập tin tức natex

 Sếp ngành dệt may - Vinatex đã nhận mức lương khủng 640 triệu đồng trong năm 2014.