Ngành Đường sắt

tin tức về Ngành Đường sắt mới nhất

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa bị kỷ luật là ai?icon
Doanh nhân16/11/20190

Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa bị kỷ luật là ai?

Ông Minh bị yêu cầu phải chuẩn bị báo cáo tự kiểm điểm, giải trình các hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật trong cuộc họp kiểm điểm sau khi bị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ra quyết định kỷ luật Cảnh cáo.