Năm 2021, lần đầu tiên giá trị xuất nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt 48,6 tỷ USD, vượt mục tiêu 42 tỷ USD mà Chính phủ đưa ra.

Ngành nông nghiệp lần đầu xuất khẩu gần 49 tỷ USD-1

Ngành nông nghiệp lần đầu xuất khẩu gần 49 tỷ USD-2

Ngành nông nghiệp lần đầu xuất khẩu gần 49 tỷ USD-3

Ngành nông nghiệp lần đầu xuất khẩu gần 49 tỷ USD-4

Ngành nông nghiệp lần đầu xuất khẩu gần 49 tỷ USD-5

Ngành nông nghiệp lần đầu xuất khẩu gần 49 tỷ USD-6

Ngành nông nghiệp lần đầu xuất khẩu gần 49 tỷ USD-7

Ngành nông nghiệp lần đầu xuất khẩu gần 49 tỷ USD-8

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn