ngày di sản văn hóa

Cập nhập tin tức ngày di sản văn hóa

Ngày hội "Hương sắc vùng cao tại Hà Nội" thông qua các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ thuật, sẽ nâng cao nhận thức về di sản văn hóa, du lịch vùng cao.