Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019

tin tức về Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2019 mới nhất

Một ngày khuyến mãi, hút 2.500 tỷ đồng chi tiêuicon
Thị trường09/12/20190

Một ngày khuyến mãi, hút 2.500 tỷ đồng chi tiêu

 Trong 11 giờ đầu tiên của Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất năm, đã có tới hơn 600.000 lượt quét mã QR Code thành công và tổng số lượng đơn Voucher thành công là 25.000 đơn.