Ngày sữa Thế giới

tin tức về Ngày sữa Thế giới mới nhất

Tiêu thụ sữa tăng nhưng vẫn ‘4 trẻ thì 1 cháu suy dinh dưỡng’icon
Đời sống03/06/20190

Tiêu thụ sữa tăng nhưng vẫn ‘4 trẻ thì 1 cháu suy dinh dưỡng’

Dù tiêu thụ bình quân sữa có chiều hướng tăng dần qua từng năm, từ 14 lít (2010) lên 27 lít/người/năm (2018), suy dinh dưỡng trẻ em Việt Nam còn cao, với tỷ lệ 1 trên 4 (cháu); chiều cao cũng thuộc nhóm thấp nhất thế giới.