ngày thống nhất đất nước 30/4

tin tức về ngày thống nhất đất nước 30/4 mới nhất

Hòa hợp dân tộc để ‘quốc thái dân an’icon
TuanVietNam30/04/20190

Hòa hợp dân tộc để ‘quốc thái dân an’

 - “Ta phải nhận ra rằng, đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc...có như thế mới thành đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang.”