nghèo nhất

tin tức về nghèo nhất mới nhất

Cả nửa dân số thế giới cộng lại chỉ bằng tài sản của 8 ngườiicon
Thế giới16/01/20170

Cả nửa dân số thế giới cộng lại chỉ bằng tài sản của 8 người

Khoảng cách giàu nghèo đang là mối đe dọa khi tổ chức phi chính phủ Oxfam nêu ra một thống kê gây sốc: Tài sản của 8 người giàu nhất thế giới bằng tài sản của nửa dân số thế giới cộng lại.