Nghị định 79

tin tức về Nghị định 79 mới nhất

Lưu ý quan trọng về nợ tiền sử dụng đất người dân cần làm ngay trước 1/3icon
Thị trường23/02/20210

Lưu ý quan trọng về nợ tiền sử dụng đất người dân cần làm ngay trước 1/3

Từ ngày 01/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.