Nghị định 86

tin tức về Nghị định 86 mới nhất

Hiệp hội taxi TP.HCM phản ứng về kiến nghị ‘lách luật’ của Grabicon

Hiệp hội taxi TP.HCM phản ứng về kiến nghị ‘lách luật’ của Grab

Cho rằng bản kiến nghị đóng góp dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86 của Grab trái thực tế, trái pháp luật… Hiệp hội taxi TP.HCM kiến nghị Bộ GTVT giữ lập trường.