Nghị quyết 12

tin tức về Nghị quyết 12 mới nhất

'Siêu ủy ban', mô hình mới động chạm đến nhiều nơiicon
Đầu tư27/07/20190

'Siêu ủy ban', mô hình mới động chạm đến nhiều nơi

“Có nhiều ý kiến nói rằng từ khi thành lập Ủy ban đến nay gây ra nhiều khó khăn, chậm trễ trong xử lý công việc của các tập đoàn, tổng công ty... Vấn đề này cần được nhìn nhận ở cả hai phía”, ông Nguyễn Văn Bình nói.