Nghị quyết số 06

tin tức về Nghị quyết số 06 mới nhất

Nghị quyết TƯ về hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quảicon
Chính trị06/11/20160

Nghị quyết TƯ về hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả

Tổng Bí thư ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội.