Nghị quyết TW 4 khóa XII

Cập nhập tin tức Nghị quyết TW 4 khóa XII

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa có bài viết về chủ đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta.