Ngô Đức Mạnh

tin tức về Ngô Đức Mạnh mới nhất

Ông Ngô Đức Mạnh chính thức thôi làm nhiệm vụ Đại biểu QHicon
Quốc hội13/03/20180

Ông Ngô Đức Mạnh chính thức thôi làm nhiệm vụ Đại biểu QH

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Ngô Đức Mạnh.