ngoại khóa

tin tức về ngoại khóa mới nhất

Trường học TP.HCM dừng tổ chức hoạt động ngoại khóaicon
Góc phụ huynh04/05/20210

Trường học TP.HCM dừng tổ chức hoạt động ngoại khóa

Từ nay đến hết năm học 2020-2021 các trường ở TP.HCM không tổ chức các hoạt động đông người, ngoại khóa. Tập trung tổ chức kỳ kiểm tra học kỳ II và kết thúc năm học theo tiến độ đã ban hành.