Vương quốc Anh đã sớm nhìn nhận công nghệ điện toán đám mây là yếu tố nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Kể từ năm 2013, chính phủ Anh đã đưa ra chính sách ưu tiên đám mây “Cloud first” nhằm thúc đẩy áp dụng rộng rãi điện toán đám mây (cloud computing) trong khu vực công nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Hơn 8 năm sau, chính sách ban đầu vốn chỉ là sáng kiến tiết kiệm chi phí đã trở thành đáp án cho bài toán duy trì hoạt động chính phủ, khi các văn phòng phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn