người mẹ Việt Nam

tin tức về người mẹ Việt Nam mới nhất

VỌNG VỀ LỜI RUicon
Thơ25/11/20170

VỌNG VỀ LỜI RU

Đường cày mới lật đất xong/ Nắng vàng phơi ải mẹ mong nước vào/ Ca dao mẹ ru ngọt ngào/ Mạ non ruộng ngấu nay vào thơ con