người nhà người tài

tin tức về người nhà người tài mới nhất

'Lãnh đạo gợi ý quan tâm người nhà, quy trình bổ nhiệm chạy theo'icon
Quốc hội12/10/20160

'Lãnh đạo gợi ý quan tâm người nhà, quy trình bổ nhiệm chạy theo'

Tính liêm chính của người đứng đầu trong việc cất nhắc người thân là những điểm cần chú ý rà soát trong quy trình bổ nhiệm cán bộ.