người vợ hoàn hảo

Cập nhập tin tức người vợ hoàn hảo

Người xưa có câu: "nhân vô thập toàn", liệu có người vợ nào hoàn hảo trong mắt người chồng. Các đức ông chồng có nên mong chờ một người vợ hoàn hảo hay không.

Quá khứ cướp chồng của người vợ hoàn hảo

Thì ra, cô vợ hoàn hảo mà tôi nghĩ không phải là người đàn bà trong sáng gì. Em đã từng cướp chồng người khác, cặp kè với đàn ông có vợ, khổ tâm hơn là đã phá thai vài lần.