Báo VietNamNet - Đọc báo Online, Tin nhanh trong ngày
Vì một Việt Nam hùng cường
 
 

nguồn lực phát triển đất nước

tin tức về nguồn lực phát triển đất nước mới nhất

Thu hút đầu tư, hình thành các chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng caoicon
Góc nhìn10/04/20210

Thu hút đầu tư, hình thành các chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng cao

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: “Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam phải tranh thủ được nguồn ngoại lực rất quan trọng để bổ sung cho yếu tố nội lực”