Nguyễn Chu Hồi

tin tức về Nguyễn Chu Hồi mới nhất

“Sách là vũ khí thay đổi nhận thức cả một thế hệ”icon
Sách01/05/20200

“Sách là vũ khí thay đổi nhận thức cả một thế hệ”

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi cho rằng, sách là vũ khí bảo vệ chủ quyền biển đảo, thậm chí một cuốn sách có thể làm rung chuyển, thay đổi nhận thức cả một thế hệ.