Nguyễn Quốc Bình

Cập nhập tin tức Nguyễn Quốc Bình

Bộ trưởng KH&CN cho biết, đã triển khai được 5 điểm quan trắc phóng xạ và ứng phó sự cố với nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc.