Nguyễn Thị Ngọc Bích

tin tức về Nguyễn Thị Ngọc Bích mới nhất

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCMicon
Chính trị27/11/20190

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, vợ ông Tất Thành Cang xin thôi giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM.