Nguyễn Trinh Hương

tin tức về Nguyễn Trinh Hương mới nhất

Buổi hoà nhạc đặc biệt chưa từng cóicon
Nhạc11/06/20200

Buổi hoà nhạc đặc biệt chưa từng có

150 nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn trong buổi hoà nhạc đặc biệt chưa từng có có tên “Chúng tôi đã quay lại”, đánh dấu sự trở lại sau thời gian ngưng trệ do dịch Covid-19.