nhà hát 1.500 tỷ

tin tức về nhà hát 1.500 tỷ mới nhất

Nhà hát phải có nhưng cần tính làm ở đâu, vào lúc nàoicon
Media12/10/20180

Nhà hát phải có nhưng cần tính làm ở đâu, vào lúc nào

Theo Nhà sử học, ĐBQH Dương Trung Quốc, cần phải có nhà hát nhưng nằm ở đâu và làm lúc nào là bài toán mà TP.HCM phải làm rõ cùng với việc minh bạch thêm nhiều thông tin.