nhà máy bỏ hoang

tin tức về nhà máy bỏ hoang mới nhất

80.000 tấn quặng sắt phơi sương bên nhà máy 150 tỷ hoang phếicon
Đầu tư13/08/20190

80.000 tấn quặng sắt phơi sương bên nhà máy 150 tỷ hoang phế

Được đầu tư 158 tỷ đồng nhưng chỉ hoạt động 3 năm, nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang bị tỉnh Hà Tĩnh chấm dứt giấy phép. 80.000 tấn quặng sắt chất đống phơi sương, cỏ mục um tùm.