nhà máy ethanol ngàn tỷ

Cập nhập tin tức nhà máy ethanol ngàn tỷ

Một loạt các nhà đầu tư “ngoại” đang sẵn sàng “giải cứu” các dự án ngàn tỷ thua lỗ, kém hiệu quả này.