nhà máy thủy điện

tin tức về nhà máy thủy điện mới nhất

Loại gần 500 thuỷ điện khỏi quy hoạch: Năng lượng vì dân sinh, bảo vệ môi trườngicon
Đầu tư30/10/20180

Loại gần 500 thuỷ điện khỏi quy hoạch: Năng lượng vì dân sinh, bảo vệ môi trường

Bộ Công Thương đã đưa ra khỏi quy hoạch là 474 dự án thủy điện nhỏ và vừa do không đáp ứng được các tiêu chí để phát triển thủy lợi nhỏ và vừa.