nhà ngôn ngữ

tin tức về nhà ngôn ngữ mới nhất

Choáng vì cuộc đấu khẩu bằng 15 thứ tiếngicon

Choáng vì cuộc đấu khẩu bằng 15 thứ tiếng

Số người theo dõi video ghi lại cuộc đấu khẩu của hai nhà chính trị học bằng 15 thứ tiếng hiện đang tăng vọt.