Báo VietNamNet - Đọc báo Online, Tin nhanh trong ngày
Vì một Việt Nam hùng cường
 
 

nhà nước pháp quyền XHCN

tin tức về nhà nước pháp quyền XHCN mới nhất

Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương chiến lược về nhà nước pháp quyền XHCNicon
Quốc hội26/08/20210

Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương chiến lược về nhà nước pháp quyền XHCN

Bộ Chính trị sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét ban hành Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.