Nhà thầu Nga bị Mỹ cấm vận

tin tức về Nhà thầu Nga bị Mỹ cấm vận mới nhất

Đại dự án Việt Nam vạ lây cấm vận Mỹ - Nga, bế tắc chưa biết đến bao giờicon
Đầu tư30/09/20190

Đại dự án Việt Nam vạ lây cấm vận Mỹ - Nga, bế tắc chưa biết đến bao giờ

Một năm sau khi bị cấm vận, ngày 28/1/2019, nhà thầu PM đã có văn bản chính thức thông báo về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng EPC dự án.