nhân bản con người

Cập nhập tin tức nhân bản con người

Với công nghệ "ngủ đông" và trí thông minh nhân tạo, một công ty của Mỹ đặt tham vọng giúp con người có thể tái sinh vào năm 2045.

Trung Quốc tuyên bố đã có thể nhân bản con người

Chủ tịch tập đoàn nhân bản lớn nhất thế giới tại Trung Quốc cho biết họ đang nắm giữ công nghệ nhân bản con người.