Nhận diện khuông mặt

tin tức về Nhận diện khuông mặt mới nhất

Tất cả iPhone trong năm nay đều được trang bị FaceIDicon
Sản phẩm09/02/20180

Tất cả iPhone trong năm nay đều được trang bị FaceID

Apple sẽ “bình dân hóa” công nghệ nhận diện khuôn mặt trên các sản phẩm của mình, thay vì chỉ riêng có ở iPhone X.