nhân lực khách sạn

tin tức về nhân lực khách sạn mới nhất

Các khách sạn vất vả tìm nguồn nhân lựcicon
Đầu tư26/11/20180

Các khách sạn vất vả tìm nguồn nhân lực

Với mức tăng trưởng du lịch từ 25-35%/năm như hiện nay, ngành du lịch đang cần tới khoảng 2 triệu lao động. Trong khi việc đào tạo còn nhiều hạn chế, các khách sạn cho hay họ đang gặp khó khăn về tìm nguồn nhân lực.