nhân sự Bộ Y tế

tin tức về nhân sự Bộ Y tế mới nhất

Phó bí thư Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên về làm Thứ trưởng Bộ Y tếicon
Chính trị09/12/20190

Phó bí thư Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên về làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế.