nhập quốc tịch

tin tức về nhập quốc tịch mới nhất

Đại gia và chuyện móc hầu bao để sở hữu hai quốc tịchicon

Đại gia và chuyện móc hầu bao để sở hữu hai quốc tịch

Doanh nhân
21/07/2016
Người giàu thế giới đang có xu hướng tìm kiếm quốc tịch thứ hai nhằm bảo vệ tài sản, lựa chọn nền giáo dục tốt hơn cho con cái và thường chuyển đến các quốc gia có chính sách biên giới mở.