Nhất Linh

tin tức về Nhất Linh mới nhất

Nhất Linh, 'văn nhân trong văn nhân'icon
Sách05/07/20200

Nhất Linh, 'văn nhân trong văn nhân'

'Văn chương Việt Nam đầu thế kỷ 20 còn rất lủng củng, câu chữ như tiếng nước ngoài nhưng Tự lực văn đoàn xuất hiện, mang theo thứ tiếng Việt trong trẻo lạ thường mà Nhất Linh có công lớn nhất', nhà nghiên cứu Nhật Chiêu nói.