nhàthôngminh,Vùng trũng công nghệ: Mơ hão vươn tầm quốc tế?
 
 

nhàthôngminh

tin tức về nhàthôngminh mới nhất

Vùng trũng công nghệ: Mơ hão vươn tầm quốc tế?icon
Kinh Doanh05/04/20150

Vùng trũng công nghệ: Mơ hão vươn tầm quốc tế?

Chưa thể so sánh với iPhone của Apple hay Windows của Micrososft nhưng không ít DN  Đó dù là những lối đi hẹp nhưng đã góp phần khẳng định trí tuệ của người Việt và mở ra hướng đi cho các sản phẩm công nghệ Việt.