Nhiều người chết trong cháy karaoke

Cập nhập tin tức Nhiều người chết trong cháy karaoke