“Giáo dục VN học gì từ Nhật Bản” đưa ra cái nhìn so sánh giữa nền giáo dục 2 quốc gia về tư tưởng chiến lược và quan điểm giáo dục lịch sử trong nhà trường.

Ngày nay, không còn quốc gia nào hoài nghi về vai trò hết sức quan trọng của giáo dục như một trụ cột đóng vai trò quyết định trong việc định hình nên tương lai của cả đất nước, cả dân tộc. Và để thích ứng với sự phát triển ngày càng nhanh chóng của thế giới, nền giáo dục của các quốc gia cũng không ngừng phải đổi mới, cải tiến chính mình để đảm nhiệm được vai trò khó khăn, trọng yếu đó. Ngành giáo dục Việt Nam cũng không nằm ngoài tiến trình chung tất yếu này. Một quá trình trong đó ngành giáo dục nước ta sẽ cần đến mọi nguồn thông tin tham khảo hữu ích từ những quốc gia đã thu được những thành tựu nhất định.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn