Những ám ảnh về lịch sử, về nguồn cội Việt đang tiếp sức cho cộng đồng người Việt ở Canada vượt qua nhiều thách thức.

Những ám ảnh về lịch sử, về nguồn cội Việt đang tiếp sức cho cộng đồng người Việt ở Canada vượt qua nhiều thách thức.

Thế hệ Việt Nam mới trong cộng đồng ở Mỹ

Cộng đồng người Việt ở Canada chỉ bằng khoảng 1/10 so với Mĩ, nhưng như trường hợp Đại học Cornell, các cộng đồng nhỏ có thể làm nên những điều lớn lao. Những thị trấn tập trung người Việt, ở phía Tây Vancouver và phía Đông Toronto có tính đa dạng, tuy nhiên, các vấn đề họ gặp phải khá tương đồng.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn