nới lỏng giản cách

Cập nhập tin tức nới lỏng giản cách

Nhiều hàng quán mở cửa, người dân Sài Gòn háo hức dọn dẹp, mở hàng quán bắt đầu thích nghi với trạng thái "bình thường mới".