nông sản, Nhật Bản

Cập nhập tin tức nông sản, Nhật Bản

Nhật Bản thành cường quốc công nghệ nhờ giải các ‘bài toán’ trong nước

Vì sao Nhật Bản lại có thể trở thành một cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới? Câu trả lời vừa đơn giản, lại vừa phức tạp.

Chuyện giải cứu nông sản ở Nhật Bản

Covid-19 khiến nông sản tại Nhật ùn ứ nhưng tạo điều kiện cho các sản thương mại điện tử chuyên cho nông sản phát triển mạnh mẽ.