nộp phạt qua bưu điện

tin tức về nộp phạt qua bưu điện mới nhất

Cách nộp phạt giao thông và nhận giấy tờ qua bưu điệnicon
Hồi âm17/12/20180

Cách nộp phạt giao thông và nhận giấy tờ qua bưu điện

Xin hỏi bây giờ luật giao thông có quy định thế nào về việc nộp phạt và nhận giấy tờ qua đường bưu điện?