nữ có được tham gia nghĩa vụ quân sự

tin tức về nữ có được tham gia nghĩa vụ quân sự mới nhất

Nữ tham gia nghĩa vụ quân sự dễ hay khó?icon
Hồi âm08/06/20190

Nữ tham gia nghĩa vụ quân sự dễ hay khó?

 - Bạn nữ rất thắc mắc muốn hỏi về việc mình tự nguyện gia nhập nghĩa vụ quân sự, không biết có được nhận không và phải bắt đầu từ đâu?