ổ dịch Budda

tin tức về ổ dịch Budda mới nhất

Phi công Anh âm tính trở lại, bệnh cảnh có nhiều tín hiệu khả quanicon
Sức khỏe19/04/20200

Phi công Anh âm tính trở lại, bệnh cảnh có nhiều tín hiệu khả quan

Mẫu bệnh phẩm ở dịch rửa phế quản và dịch mũi họng của bệnh nhân 91 đều cho kết quả âm tính nCoV. Các diễn tiến lâm sàng tốt, đem lại tín hiệu khả quan.